Yksi järjestelmä – Monta mahdollisuutta

 

Otsoniveden muodostus

Ilmasyötteinen VS korkeatuottoinen järjestelmä

Lämpötilalla on merkitystä

Desinfioinnin teho

Kemiallinen desinfiointi

Desinfiointijakson toiminta

Kemikaalin elinkaari analyysi